Zdolność do percypowania rzeczywistości za pomocą oczu nigdy chyba nie odgrywała tak ważnej roli jak teraz, gdy większość informacji odbieramy wizualnie. Zarówno obrazy, tekst jak i gesty odbieramy za pośrednictwem zmysłu wzroku. Żyjemy w epoce wizualnej komunikacji, kiedy wszystko dzieje się szybko, a my musimy być czujni.

Zmysł wzroku umożliwia nam kilka różnych rzeczy, do których przede wszystkim zaliczyć musielibyśmy rozróżnianie kształtów, barw i rozpoznawanie odległości. Ludzkie oko ma budowę stereoskopową, to znaczy, że dwie gałki oczne widzą inny obraz na podstawie którego „składają” całość. W ten sposób postrzegamy świat trójwymiarowo.

Każdy gatunek zwierzęcia inaczej postrzega świat – to, że widzimy tak, jak widzimy, czyni nas wyjątkowym. Nie mamy jednak najlepszego wzroku ze wszystkich zwierząt. Rozdzielczość obrazu widzianego przez drapieżne ptaki bywa trzy razy większa niż u ludzi.

Ludzki wzrok jest potężnym narzędziem. Prawidłowo widzący człowiek jest w stanie – przy dobrych warunkach – zobaczyć płomień świecy z dwudziestu dwóch kilometrów.