Prawa ręka szefa

www.52um.pl http://www.mtlumaczenia.pl/tlumaczenia-angielski

Dobry kierownik, który skutecznie potrafi pokierować praca ludzi w firmie często staje się przysłowiową „prawą ręką szefa”.

Właściciele firm, zwłaszcza jeśli mają bardzo dużo swoich obowiązków często szukają takiej osoby i chętnie powierzają jej sprawowanie właśnie takiej roli.

Menadżer, który został wyznaczony do tego typu zadań musi przede wszystkim wzbudzić zaufanie u swojego pracodawcy a także udowodniać, że dobrze sprawdza się w powierzonych mu funkcjach.

Nie tylko powinien skupiać się na efektach końcowych pracy podwładnych ale także umieć tworzyć z nimi zespół i być jakby powiernikiem zaleceń i wymagań szefostwa z góry.

Kiedy podległa mu grupa ludzi zawiedzie bądź wystąpią jakieś problemy jest osobą, która musi ponieść odpowiedzialność przed wymagającym szefem.

Menadżer na takim stanowisku nie tylko pośredniczy pomiędzy głosem pracowników a wymaganiami dyrekcji ale także sam bardzo często musi podejmować kluczowe dla całej firmy decyzje.

W zależności od tego jakie ma kompetencje decyzyjne na nim spływa ważna część odpowiedzialności za podejmowane w przedsiębiorstwie kroki.