Otwartość na ludzi i pomysły

www.KontaktEspanol.Pl Easy Surf

Skutecznie działający menadżer ma wiele cech. Jedną z ważniejszych jest otwartość w stosunku do ludzi a także słuchanie ich pomysłów. Kiedy pracownicy wiedzą, że są szanowani, poważani, a ich pomysły mogą mieć wpływ na rozwój przedsiębiorstwa chętniej i aktywniej pracują. Rolą kierownika jest, aby stworzyć im jak najbardziej komfortowe warunki pracy. Będą otwartymi na swoich współpracowników również oni zyskują większe zaufanie, szacunek i wiarygodność.

To świetna podstawa, aby zbudować tak bardzo cenne relacje w zespole. Otwartość zwierzchnika do swoich podwładnych nie tylko umacnia relacje także daje dobry przykład do naśladowania. Dzięki temu grupa lepiej funkcjonuje, ma lepszy przepływ informacji oraz wzajemnie się poważa. Wiara w swój zespół, umiejętnie okazywana potrafi dodawać mu skrzydeł i motywować w sytuacjach zwątpienia i trudności. Słuchanie pomysłów i wdrażanie ich w życie pozwala pracownikom się rozwijać i daje świadectwo ich skutecznej pracy, która zostaje doceniona.