Opłata za naziemną telewizję cyfrową

kamery ip hikvision

Cyfrowa telewizja naziemna jest bezpłatna. Programy w multipleksach MUX-1, MUX-2 oraz MUX-3, a także wszystkie multipleksy lokalne MUX-L nadawane są w formie odkodowanej i darmowej. Jednak aby zgodnie z prawem móc korzystać z telewizji naziemnej, należy uiszczać opłatę na rzecz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Abonament ten nie jest opłacany za odbieranie sygnału naziemnej telewizji cyfrowej, a za sam fakt posiadania odbiornika, który taki sygnał może odbierać. Dotyczy on także odbiorników radiowych. Wysokość opłaty abonamentowej w 2015 roku wynosiła 232,20 złotych w ujęciu rocznym.

www.kolonialna.com.pl

W 2016 planowana jest podwyżka. Wysokość opłaty będzie miała wynosić 245,15 złotych. Środki te przekazywane są na realizację misji telewizji publicznej. Podstawą prawną pobierania tej opłaty od obywateli jest ustawa z dnia 21.04.2005 roku o opłatach abonamentowych.

Od opłat zwolnione są cztery grupy osób: osoby które ukończyły 75 rok życia, osoby z I grupą inwalidzką, kombatanci, którzy w ramach działań wojskowych i wojennych zostali inwalidami oraz osoby po 60 roku życia mające prawo do emerytury, która nie jest większa niż 50% przeciętnego wynagrodzenia.