Konserwator zabytków ma sporo pracy

www.rostowski.info jersey.net.pl

Mamy zabytki różnego rodzaju. Niektóre to nieruchomości takie jak kościoły, zamki czy kamienice. Inne to obrazy, bransolety, stroje czy księgi. Jeszcze inne to zabytki związane z archeologią, które zostały odkryte, ale których nie da się przenieść w inne miejsce, więc tam gdzie się znajdują należy o nie zadbać w odpowiedni sposób, zabezpieczyć je i udostępnić tym, którzy chcą poznać je bliżej. To wszystko oznacza, że potrzeba ludzi, którzy zajmą się tymi zabytkami, którzy będą sprawdzali w jakim są one stanie i jeśli zajdzie taka potrzeba, zdecydują się na ich naprawę.

Jednak tutaj nie chodzi o to, żeby naprawić je obojętnie jak, korzystając z najnowszych technologii. Chodzi tutaj o to, aby były one naprawione z zachowanie materiałów i stylu jak najbardziej zbliżonego do oryginału. Dlatego też, ludzie którzy się tym zajmują, muszą posiadać na ten temat ogromną wiedzę.

O tym trzeba pamiętać

Nie ulega wątpliwości, że troska i dbanie o zabytki, to bardzo ważne i jednocześnie odpowiedzialne zadanie. Dlatego też konserwator zabytków musi się wykazać nie tylko ogromną wiedzą na ten temat, ale również niesamowitą wrażliwością.

To właśnie on, jako specjalista w tym zagadnieniu, musi dopilnować, aby wszystkie naprawy były wykonane zgodnie z wytycznymi, aby po ich zakończeniu, naprawiany fragment niczym nie różnił się od tych oryginalnych fragmentów, które nie wymagały renowacji. Jeśli znowu remontu potrzebuje cała kamienica, to niezwykle ważne w tym wszystkim jest to, aby zachowała ona swój styl, aby ten remont miał za zadanie jedynie ją odświeżyć, naprawić to co konieczne, ale jednocześnie, żeby nie były zmieniane jej struktury, żeby nie utraciła ona tego pierwotnego stylu, w jakim została wybudowana. Im starsza jest taka kamienica, im większym jest zabytkiem, tym ważniejsze może być również to, aby jej fasada została odmalowana w taki sposób, jak to miało miejsce do tej pory. Zwłaszcza jeśli znajdowały się na niej jakieś ozdobne elementy.

Wydaje pozwolenia i nadzoruje

W tym wszystkim bardzo ważne zadanie ma konserwator zabytków.

Z jednej strony musi się on zapoznać z wszystkimi dokumentami, jakie zostaną mu dostarczone, tak aby na ich podstawie mógł ocenić czy remont jest faktycznie konieczny, w jakim zakresie powinien się odbyć i jak ma być przeprowadzony, aby taki zabytek nie stracił swojego charakteru. Z drugiej strony już po wydaniu takiej zgody, musi cały czas kontrolować to, co się dzieje, czy te prace faktycznie przebiegają tak jak powinny, czy wykorzystywane są te materiały, o których była mowa. Taki nadzór jest niezwykle ważny, bo jeśli podczas renowacji coś będzie zrobione nie tak jak powinno, jeśli okaże się, że ten charakter zabytku nie jest oddany tak jak być powinien, to może się okazać, że takich zmian nie uda się już cofnąć i taki zabytek będzie bezpowrotnie zniszczony. Trzeba zobaczyć jak wiele pracy konserwator zabytków musi włożyć w to, aby te wszystkie zabytki nie utraciły swojego pierwotnego charakteru. To właśnie od jego nadzoru zależy, czy kolejne pokolenia, będą mogły się cieszyć ich oryginalnym wyglądem.