Asertywność to podstawa

szkolenie ce biuro tłumaczeń hebrajski

Dobry menadżer to osoba poważana i lubiana przez podwładnych. Niezmiernie jednak ważne jest to aby przysłowiowo nie dać sobie „wejść na głowę”, czyli być asertywnym i wiedzieć kiedy powiedzieć stanowczo „nie”.

To cecha, którą powinien charakteryzować się każdy lider chcący odnosić sukcesy. Aby być przywódcą najlepiej budować sobie pozycję w atmosferze szacunku, dostępności ale także wyraźną i niepodważalną przez spoufalanie się z podwładnymi.

poradnikedukacyjny.waw.pl

Dlatego właśnie ważne jest aby hierarchia w firmie była zachowana a także jasna i klarowna dla wszystkich. Zapobiega to wchodzeniu sobie wzajemnie w kompetencje ale także chaosowi w komunikacji i przepływu poleceń.

Pracownicy wiedzą wtedy kogo mają słuchać i przed kim odpowiadają z realizacją zaleconych prac. Mają także pewność na co mogą sobie pozwolić i do kogo się zwrócić w razie problemów.

Asertywne osoby mają także większą swobodę w podejmowaniu decyzji i często grupa zwraca się o poradę bądź oczekuje aby właśnie ona podjęła tę ostateczną w danym temacie.